Semináre-Orava - aktuálna ponuka vzdelávacích aktivít

dátum: 02.07.22-18:11

Potrebujete poradiť resp. pomôcť pri získavní zručností spojených s prácou a aplikáciou novelizovaných zákonov a s nimi súvisiacich predpisov? Sme tu pre Vás prostredníctvom odborných seminárov, ktoré pravidelne realizujeme za účelom pomôcť Vám zorientovať sa v danej problematike.

DÁVAME DO POZORNOSTI NASLEDOVNÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

AKTUÁLNA PONUKA SEMINÁROV

1. „Novelizácia zákona o dph k 1.1.2018“

Lektori: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Dátum konania: 27. februára 2018


2. „Hygienické minimum“

Lektor: odborní pracovníci RÚVZ v Dolnom Kubíne

Dátum konania: 28. februára 2018


PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE:

Ing. Milada Dutková

www.seminare-orava.sk

vzdelavanie.md@gmail.com

+421 905 892 757