Semináre-Orava - aktuálna ponuka vzdelávacích aktivít

dátum: 02.07.22-19:07

Potrebujete poradiť resp. pomôcť pri získavní zručností spojených s prácou a aplikáciou novelizovaných zákonov a s nimi súvisiacich predpisov? Sme tu pre Vás prostredníctvom odborných seminárov, ktoré pravidelne realizujeme za účelom pomôcť Vám zorientovať sa v danej problematike.

DÁVAME DO POZORNOSTI NASLEDOVNÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

AKTUÁLNA PONUKA SEMINÁROV

1. Zmeny v zákonníku práce od 01.05.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy

!!! Zvýhodená cena 53 € platí pri prihlásení a úhrade do 23.03.2018 !!!

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Dátum konania: 05. apríla 2018


2. Nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR

Lektor: JUDr. Marcela Macova PhD.

Dátum konania: 16. apríla 2018


3. Hygienické minimum

Lektor: odborní pracovníci RÚVZ v Dolnom Kubíne

Dátum konania: 20. júna  2018

 

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE:

Ing. Milada Dutková

www.seminare-orava.sk

vzdelavanie.md@gmail.com

+421 905 892 757