Semináre-Orava - aktuálna ponuka vzdelávacích aktivít

dátum: 30.06.22-22:19

Potrebujete poradiť resp. pomôcť pri získavní zručností spojených s prácou a aplikáciou novelizovaných zákonov a s nimi súvisiacich predpisov? Sme tu pre Vás prostredníctvom odborných seminárov, ktoré pravidelne realizujeme za účelom pomôcť Vám zorientovať sa v danej problematike.

DÁVAME DO POZORNOSTI NASLEDOVNÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

AKTUÁLNA PONUKA SEMINÁROV

1. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017-fyzické a právnické osoby

Lektori: JUDr. Oľga Groszová

Dátum konania: 06. februára 2018


2. Účtovná závierka podnikateľov v PU za rok 2017

Lektor: Ing. Miriam Matisová

Dátum konania: 13. februára 2018


3. Novelizácia zákona o dph k 1.1.2018

Lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca

Dátum konania: 27. februára 2018


4. Hygienické minimum

Lektori: odborní pracovníci RÚVZ v Dolnom Kubíne

Dátum konania: 28. februára 2018


PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE:

Ing. Milada Dutková

www.seminare-orava.sk

vzdelavanie.md@gmail.com

+421 905 892 757