Mladí oravskí moderátori súťažili opäť v Tvrdošíne

dátum: 30.06.22-18:31

Sála Mestského kultúrneho strediska v Tvrdošíne – Medvedzí patrila 16. októbra mladým moderátorom zo základných a stredných škôl z Oravy. Skúsenosť s mikrofónom si prišli vyskúšať v dvoch vekových kategóriách 26 súťažiacich.

Ich výkony hodnotila odborná porota, ktorú tvoril Dominik Kianička, novinár a vydavateľ zo Žiliny, Lucia Langová, moderátorka, bábkoherečka zo Žiliny a Dominika Gjerová, moderátorka, režisérka zo Žiliny.

Porota udelila v prvej kategórii (11-14 rokov) prvé miesto Nine Prachárovej zo ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne, druhé miesto získala Natália Moresová z CSŠ v Dolnom Kubíne a tretie Matej Kaščák zo ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne.

V druhej kategórii (15-18 rokov) porotu najviac zaujala Martina Havrilová z Gymnázia M. Hattalu v Trstenej, čím obsadila prvé miesto, na druhom mieste sa umiestnila Dominika Ďaďová z Cirkevnej Spojenej školy v Dolnom Kubíne. Porota udelila v tejto kategórii tri tretie miesta – Dávidovi Lubasovi zo ZŠ s MŠ Zo Zubrohlavy, Zuzane Čellárovej z Gymnázia P. O. Hviezdoslava z Dolného Kubína a Miriam Tekelovej zo Spojenej školy z Tvrdošína.
Do tretej kategórie sa v tomto roku neprihlásil žiadny súťažiaci.

Víťazi súťaže Oravský mikrofón v druhej vekovej kategórii postupujú na krajskú súťaž mladých moderátorov Sárová Bystrica do Žiliny.
Záver súťaže patril semináru, na ktorom členovia poroty so súťažiacimi podrobne rozobrali ich výkony v jednotlivých disciplínach - spravodajský text, vlastný reklamný text, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie, z ktorých každá má svoje špecifiká a rozdiely.

Súťaž pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Tvrdošín.

Sponzorom súťaže bol internetový portál www.cokdeje.sk, ktorému ďakujeme za zaujímavé ceny do súťaže.

14. ročník - Oravský mikrofón 2015

MsKS Tvrdošín, 16. 10. 2015

- výsledky-

I. kategória:

1. miesto: Nina Prachárová, ZŠ P. Škrabáka Dolný Kubín

2. miesto: Natália Moresová, CSŠ Dolný Kubín

3. miesto: Matej Kaščák, ZŠ P. Škrabáka Dolný Kubín

II. kategória:

1. miesto: Martina Havrilová, Gymnázium M. Hattalu Trstená

2. miesto: Dominika Ďaďová, CSŠ Dolný Kubín

3. miesto: Dávid Lubas, ZŠ s MŠ

3. miesto: Zuzana Čellárová, Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín

3. miesto: Miriam Tekelová, SŠ Tvrdošín

III. kategória:

neudelené